Pallet

0 item(s) op uw pallet
Totaal : € 0,00

Promo's en nieuws ontvangen?


FSCFSC staat voor “Forest Stewardship Council”. 
Het is een internationale, onafhankelijke, niet-gouvernementele non-profitorganisatie.  Zij werd in 1993 opgericht door boseigenaars, de houtsector, sociale bewegingen en milieuorganisaties en streeft naar een verantwoord bosbeheer wereldwijd. FSC zorgt voor de certificering van de bossen en voor het labelen van hout dat uit deze bossen afkomstig is.  Een FSC-certificaat garandeert dat een bos verantwoord beheerd wordt.  Een FSC-label op een houtproduct toont aan dat dit product vervaardigd is van hout uit een verantwoord beheerd bos.

Wat is verantwoord bosbeer ?

Een bos kan FSC-gecertificeerd worden als het voldoet aan 3 voorwaarden:
1/ Houdt rekening met het milieu
2/ Respecteer de sociale rechten
3/ Het is economisch haalbaar
Dus….! Zowel de natuur als de mensen (u en ik) varen er wel bij.

Werking

FSC heeft een lijst opgesteld van 10 principes en criteria. 
Zij gelden voor alle bostypen maar ook voor plantages.  Een boseigenaar die zijn bos wil laten certificeren moet een audit laten uitvoeren. De “Chain of Custody” is het volledige traject dat het hout aflegt tussen het FSC-gecertificeerd bos en de consument.   Iedere betrokkene in het verwerkingsproces van het hout wordt gecontroleerd en ontvangt dan zijn COC-certificaat. 
Hierbij wordt ook een COC-nummer toegekend.
Dat certificaat laat hem toe producten met het FSC-label te verkopen.

Onze meerwaarde

Door onze certificering dragen wij ons boompje bij tot een positieve en constructieve benadering die het mogelijk maakt sociale, ecologische en economische belangen te verzoeken.
De bossen en hun biologische rijkdom worden beschermd, de lokale gemeenschap en volkeren worden gesteund en het is voor hen en voor ons op termijn economisch lonend.

Ons bedrijf is FSC-gecertificeerd met als registratienummer : SCS-COC-005219-A
Info:  www.fsc.be en www.ikzoekfsc.be
Login